8. Berliner Meisterschaft 2008 Crosstable
10.05.2008

No Name          Feder Rtg  1   2   3   4   5   6  

1 Sandkuhle, Ralf     DE  1577 21:6 12:6 8:6 5:1 4:6 3:6
2 Eichenmüller, Edgar   DE  1554 4:1 13:6 20:6 8:6 6:6 5:6
3 Annies, Dieter     DE  1601 13:6 7:3 11:6 9:6 5:   1:1
4 Annies, Steffen     DE  1714 2:6 6:6 5:1 14:6 1:1 9:6
5 Kühn, Patrick      DE  1603 17:6 20:6 4:6 1:   3:1 2:1
6 Tesche, Julian     DE  1587 16:6 4:1 17:6 10:6 2:1 11:6
7 Ehrenberger, Martin   CZ  1750 12:6 3:3 9:3 15:6 8:1 17:6
8 Weber, Andreas     DE  1624 15:6 14:6 1:1 2:1 7:6 10:3
9 Dannenbring, Jörg    DE  1578 18:6 11:6 7:3 3:1 14:6 4:1
10 Diefenbach, Alexander  DE  1487 11:1 16:6 21:6 6:1 12:6 8:3
11 Krapp, Dieter      DE  1643 10:6 9:1 3:1 18:6 17:6 6:1
12 Matern, Klaus      DE  1558 7:1 1:1 13:6 19:6 10:1 18:6
13 Trittin, Olaf      DE  1194 3:1 2:1 12:1 20:6 21:6 0:6
14 Koks, Norman      NL  1577 19:6 8:1 18:6 4:1 9:1 16:6
15 Schurink, Edy      NL  1446 8:1 18:1 16:6 7:1 19:6 20:6
16 Henning, Andreas    DE  1184 6:1 10:1 15:1 0:6 20:6 14:1
17 Eichenmüller, Alexander DE  1274 5:1 19:6 6:1 21:6 11:1 7:1
18 Pausch, Ansgar (Jr.)  DE  1030 9:1 15:6 14:1 11:1 0:6 12:1
19 Apostol, Seymore    DE  870 14:1 17:1 0:6 12:1 15:1 21:6
20 ANHUT, MANUEL (Jr.)   DE  600  0:6 5:1 2:1 13:1 16:1 15:1
21 ANHUT, THOMAS      DE  600  1:1 0:6 10:1 17:1 13:1 19:1
In den folgenden Spalten wird aufgeschlüsselt, gegen wen wie viele Punkte geholt wurden. So bedeutet 17:6, dass gegen den 17. in dieser Tabelle 6 Punkte geholt wurden.

Endstand

- zurück zur Stratego - Startseite